Xuất bản thông tin

Đại hội đại biểu đoàn thanh niên Hồ Chí Minh xã Yên Thọ lần thứ XXV

Đại hội đại biểu đoàn thanh niên Hồ Chí Minh xã Yên Thọ lần thứ XXV


 

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn học tập và thông suốt sâu sắc các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, bản thân mỗi Đoàn viên tự hiểu rõ và có những điều chỉnh hết sức đúng đắn trong từng hành vi ứng xử; đồng thời luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu và vận động người khác cùng thực hiện, để làm sao xứng đáng là người Đoàn viên ưu tú.

 

     Ban Chấp hành Chi đoàn xã Yên Thọ tổ chức Đại hội Chi đoàn ngày 07.01.2017 nhiệm kỳ 2017-2022 tại Hội trường của của xã .

 

    Tại Đại hội, nhiều đoàn viên đã hăng hái tham gia thảo luận về phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cũng như các đồng chí đại diện cho các Chi đoàn khác.

 

 

 

 

Ban chấp hành khóa mới 2017 - 2022

    Đa số đoàn viên đều có công tác tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, tổ chức kỷ luật tốt, xung kích trong công việc, tham gia nhiệt tình các phòng trào Đoàn Hội. Đây cũng chính là dịp để chi đoàn nhìn nhận lại ưu khuyết điểm  trong nhiệm kỳ qua, đánh giá lại tiến độ thực hiện công việc đồng thời tìm hiểu lý do chưa được khắc phục, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác nhằm thực hiện tốt  nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

                                                                              

 

                                                              Nguyễn Thị Thúy