Xuất bản thông tin

HĐND xã Yên Thọ tổ chức kỳ họp lần thứ 11

Ngày8 /8/2014, HĐND xã Yên Thọ tổ chức kỳ họp lần thứ 11, đây là kỳ họp giữa năm theo luật định. Kỳ họp này HĐND xã xem xét thông qua Báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 của HĐND và UBND. Nghe báo cáo của MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; Thông qua báo cáo thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2014 và báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2013.


 

Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân xã Yên Thọ

   Sáu tháng đầu năm 2014, xã Yên Thọ có nhiều cố gắng, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.Kinh tế vẫn duy trì ổn định, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ, Văn hóa - xã hội có nhiều cố gắng, quốc phòng - an ninh được giữ vững, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND có cố gắng, đã phát huy được vai trò trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

   Tuy nhiên, kỳ họp HĐND xã cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội . Việc huy động các nguồn lực và đóng góp xây dựng các quỹ trong Nhân dân còn hạn chế. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong xã trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và chỉ ra những hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND và các ngành đoàn thể của xã; đồng thời định hướng những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014.

                  Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Bí thư Đảng ủy-CTHĐND xã phát biểu

   Sáu tháng cuối năm, các đại biểu HĐND xã thống nhất biểu thị quyết tâm cao phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, nhiệm vụ năm 2014./.

                                           CTV :ĐTThanh