Xuất bản thông tin

Học sinh Trường THCS Yên Thọ tham gia lao động dọn vệ sinh.

Học sinh Trường THCS Yên Thọ tham gia lao động dọn vệ sinh.


 

          Lao động quét sân trường, lớp, nhổ cỏ, tưới cây, lau bàn ghế, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm... là những hoạt động lao động thường xuyên của học sinh khi học tập tại trường. Giáo dục thông qua lao động là việc làm quan trọng trong giáo dục phát triển toàn diện, nhằm hình thành ở các em những phẩm chất của người lao động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp các em có được các kỹ năng lao động phục vụ cho sinh hoạt và chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng lao động cần thiết trong tương lai. 

 

 

 

 

       Qua những buổi sinh hoạt lao động ấy, giúp các em dần làm quen và có ý thức làm việc vì tập thể, rèn tính kiên trì, tính độc lập, tình đoàn kết, sự hợp tác nhóm của các em càng thêm thắt chặt, gắn bó. Đồng thời giúp các em thấu hiểu được một phần giá trị của lao động và nỗi vất vả của người lao động.

 

                                                                     Nguyễn Thị Thúy