Xuất bản thông tin

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ KHÓA XIX HỌP KỲ THỨ 12( Phiên bất thường )

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ KHÓA XIX HỌP KỲ THỨ 12( Phiên bất thường )

Thường trực UBND xã thông qua tờ trình về đề án thành lập thị xã Đông Triều và các phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh của UBND huyện ĐôngTriều .Thường trực UBND xã đã tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND xã Yên Thọ khóa XIX nhiệm kỳ 2011- 2016( Phiên bất thường) ngày 4/ 11/ 2014