BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 06/2019


UBND XÃ YÊN THỌ

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

 

 

Số:  07/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Yên Thọ, ngày 26 tháng 06 năm 2019

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 06/2019

 

I . Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 06/2019

        - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

        - Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,  các trường học, doanh nghiệp, TT đã triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng:  tuyên truyền, thực hiện các chuyên đề về pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,  GD truyền thống, GD sức khoẻ, môi trường…..

         -  Được sự tham gia nhiệt tình của các ban nghành, các  em học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

I.1.  Kết quả tổ chức thực hiện

 

TT

Thời gian

Tên hoạt động giáo dục

Đơn vị thực hiện

Số lượt người tham gia

Kết quả

1

24/5/2019

Trường THCS Tổng kết năm học 2018-2019

Trường THCS

379

Tốt

2

29/5/2019

Trường TH Yên Thọ Tổng kết năm học 2018-2019

Trường TH

435

Tốt

3

30/5/2019

Tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công sở, công cộng (11 thôn + cơ quan xã +Trường THCS và TH trong xã)

Cán bộ nhân dân  các cơ quan, trường học, thôn, xóm

865

Tốt

4

01/6/2019

Công đoàn cơ quan xã tổ chức tết thiếu nhi và tặng quà cho con công đoàn viên học giỏi.

BCHCĐ cơ quan xã YT

75

Tốt

5

14/6/2019

Tiêm Vác xin cho bà mẹ mang bầu và các cháu nhỏ.

Trạm Y tế xã

95

Tốt

6

19/6/2019

Đảng bộ xã tổ chức cho đảng viên học tập NQ 35TW và NQ số 15 của tỉnh Đảng bộ

Đảng ủy xã

378

Tốt

7

Từ 10/6/2019

10 Lớp dạy bơi cho thiếu niên hè 2019

Trường THCS, TH

372

Tốt

8

25/5/2019

Tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ

Trạm YT xã

98

Tốt

9

26/4/201-25/5/2019

Lớp TDDS của Hội NCT

Hội NCT

120

Tốt

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 07/2019

II.1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước đối với  các cháu thiếu nhi, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè.          

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ. Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, đảm bảo an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Đoàn xã, các chi đoàn thôn  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, các hoạt động hè năm 2019 cho thanh - thiếu niên.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa chuẩn bị cho vụ mùa năm 2019, phát triển nếp cái hoa vàng, giống mới chất lượng cao.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống say nắng và các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm Vaccin phòng dịch bệnh cho các bà bầu, cháu nhỏ.

- Tiếp tục duy trì lớp dạy bơi tại bể bơi Trường THCS Yên Thọ cho thiếu niên trong xã.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền giáo dục  môi trường, công tác bảo vệ môi trường thôn xóm, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động.

II.2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Thọ;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

II.3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/6/2019 - 25/7/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Thọ.

II.4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 7 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

II.5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể trong xã và 11 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Thọ.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 7 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

III. Các đề xuất, kiến nghị:          

(Không có đề nghị).

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phạm Văn Thuy

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu