BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2019


UBND XÃ YÊN THỌ

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

 

Số:  09/BC-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Yên Thọ, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 08/2019

 

I . Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 08/2019

        - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

        - Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,  các trường học, doanh nghiệp, TT đã triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng:  tuyên truyền, thực hiện các chuyên đề về pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,  GD truyền thống, GD sức khoẻ, môi trường, vật nuôi...

         -  Được sự tham gia nhiệt tình của các ban nghành, câu lạc bộ sở thích, các  em học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

I.1.  Kết quả tổ chức thực hiện

 

TT

Thời gian

Tên hoạt động giáo dục

Đơn vị thực hiện

Số lượt người tham gia

Kết quả

1

Từ 5/8/đến 7/8/2019

Khám và tư vấn sức khỏe cho NCT

Trạm Y tế xã

145

Tốt

2

10/8/2019

 Tổng kết hoạt động hè 2019

Ban CĐHĐ hè - Đoàn xã

375

Tốt

3

16/8/2019

Trường THCS tổng vệ sinh trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới.

Ban GH Trường THCS

375

Tốt

4

19/8/2019

THCS - buổi học đầu tiên của năm học 2019-2020

THCS

379

Tốt

5

25/8/2019

Tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ

Trạm YT xã

108

Tốt

6

26/7/ đến 25/8/2019

Các lớp học bơi miễn phí cho thiếu niên (12 lớp)

Trường THCS, TH

652

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 09/2019

II.1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống tai tai nạn thương tích và đuối nước,

- Phối hợp với Đoàn xã, các Chi đoàn thôn, các trường học  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9, tổng kết công tác hoạt động hè 2019. phối hợp tổ chức liên hoan tiếng hát làng văn hóa năm 2019, chuẩn bị cho việc mừng thọ cho người cao tuổi (1/10), tết trung thu cho các cháu.

- Tiếp tục duy trì lớp dạy bơi cho học sinh TH-THCS để phòng tránh đuối nước.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh, ốc biêu vàng, chăm bón  cho  lúa vụ mùa năm 2019. Phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019. Tiếp tục duy trì lớp học IPM trên cây lúa.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2019. Duy trì phong trào đọc sách.

- Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, con đối tượng chính sách nhân dịp vào năm học mới.

- Phối hợp với các trường học trong xã, chuẩn bị tốt các điều kiên cần thiết cho năm học mới, tổ chức Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường - Ngày khai giảng năm học 2019-2020 và tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Trung tâm HTCĐ xã.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh theo mùa, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, an toàn khi tham gia giao thông, Luật bình đẳng giới.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục vệ sinh môi trường và tổng vệ sinh môi trường vào ngày cuối tháng, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ.

II.2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Thọ;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

II.3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/7/2019 - 25/8/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Thọ

II.4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

II.5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 11 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Thọ.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

III. Các đề xuất, kiến nghị:          

(Không có đề nghị).

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lê Thị Thúy Liễu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu