BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019


UBND XÃ YÊN THỌ

TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/BC-TTHTCĐYT

 

Yên Thọ, ngày 27 tháng 10 năm 2019

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019


I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2019

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hóa xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị    thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

23/9/2019

Tuyên truyền chấp hành pháp luật an toàn khi tham gia giao thông

THCS

412

Tốt

2

29/9/2019

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng.

Các trường trạm, các thôn xóm

458

Tốt

3

01/10/2019

HN Người cao tuổi chúc thọ, mừng thọ hội viên

Hội NCT

155

Tốt

4

03/10/2019

Hội thi BCV giỏi TTHTCĐ

TTHTCĐ

10

Tốt

5

07/10/2019

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tâp suốt đời năm 2019

TTHTCĐ, Trường TH-THCS

980

Tốt

6

07/10/2019

Trường THCS Yên Thọ tổ chức Hội nghị CB, VC, NLĐ

Ban GH,

20

Tốt

7

11/10/2019

Trường TH tổ chức Hội nghị CB, VC, NLĐ

Ban GH,

28

Tốt

8

11/10/2019

Trường THCS tổ chức Hội nghị CB, VC, NLĐ

Ban GH nhà trường

20

Tốt

9

12/10/2019

Tiêm Vaccin cho bà mẹ và trẻ em

Trạm Y tế xã

45

Tốt

10

14/10/2019

Tuyên truyền về Luật trẻ em và việc phòng chống xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội.

Sở LĐTBX, Trường THCS Yên Thọ

412

Tốt

11

16/10/2019

Chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2019

UBND, Truyền thanh xã

3245

Chú ý, thực hiện tốt

12

19/10/2019

CĐ, Trường THCS Tổ chức giải bóng đá nữ giáo viên kỷ niệm Ngày phụ nữ VN

CĐ, BGH trường THCS

20

Tốt

13

19/10/2019

CĐ cơ quan xã tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

CĐ cơ quan xã

35

Tốt

14

20/10/2019

Chi Hội phụ nữ 11 thôn tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

BCH Chi Hội phụ nữ thôn

525

Tốt

15

25/10/2019

Tiêm phòng cho các cháu nhỏ

Y tế xã

125

Tốt

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 11/2019.

1. Dự kiến các hoạt động.

 - Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 11.

- Tuyên truyền GD Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

- Truyền thống Ngày Vùng mỏ bất khuất 12/11

- Giáo dục truyền thống Ngày nhà giáo VN (20/11)

- Tuyên truyền  ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ VN.

- Tổ chức tuần lễ pháp luật, tiếp tục chương trình học tập suốt đời.

   Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ cho HS trong các trường học trong xã. Phòng, chống các bệnh mùa thu, đông;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em theo chương trình tiêm chủng Quốc gia.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, thực hiện luật an toàn giao thông, Luật trẻ em.

- Tuyên truyền, chuyển giao KHKT: Kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm năm 2020.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm, đường làng sạch đẹp.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt - Dạy thật tốt - Học thật tốt" trong các nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, tuyên truyền giáo dục nhân dân trong toàn xã về Ngày hội toàn dân đoàn kết, thực hiên chủ đề năm, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên của Trung tâm HTCĐ (Ban giám đốc, các giáo viên)  phối hợp với các ban ngành, trường học, trạm y tế trong xã.

- BCH  chi đoàn 11 thôn.

- Các ban ngành đoàn thể của 11 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/10/2019 - 25/11/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 11 thôn và hội trường UBND xã, các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Thọ nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 11 thôn trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân trong xã Yên Thọ.

II. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ xã cấp.

- UBND xã Yên Thọ.

- Xã hội hóa.

IV. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký )

 

Lê Thị Thúy Liễu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu