Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 7/2019

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn khu.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn  khu chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

             3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

3

 

345

Tư pháp, Công an, …

 

b, Giáo dục sức khỏe

2

Từ 26/6 đến 25/7

105

Câu lạc bộ dưỡng sinh xã, TT HTCĐ xã…

 

c, Văn hóa xã hội

1

85

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

11

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

25

Đoàn TN 11 thôn khu , các trường học trên địa bàn....

 

 

Số tin bài

 

 

 

4

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

8

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 8/2019

1. Dự kiến các hoạt động  

             Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như: 1-8-1930: Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng. 10-8: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam. 19-8-1945: chiến thắng Cách mạng tháng 8. 19-8-1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1945.

- Phối hợp cùng các trường trên địa bàn tổ chức dạy bơi cho các học sinh trong  xã.

- Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

            - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

            - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn khu.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 8 năm 2019

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Yên Thọ  thực hiện.

- TT HTCĐ xã Yên Thọ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Yên Thọ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phạm Văn Thuy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu