DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ TT HTCĐ XÃ YÊN THỌ NĂM HỌC 2015-2016


DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ TT HTCĐ XÃ YÊN THỌ NĂM HỌC 2015-2016

UBND TT XÃ YÊN THỌ

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   Yên thọ,ngày 1 tháng 8 năm 2015

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ  TT HTCĐ XÃ YÊN THỌ

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ TT  HTCĐ

          Số điện thoại

1

Phạm văn Thuy

 Phó chủ tịch UBND

Giám đốc

          0936863656

2

Lê Thị Thúy Liễu

 Hiệu trưởng THCS

Phó giám đốc

          0936928363

3

Nguyễn Lan Anh

Giáo viên THCS

Biệt pháiviên

          01216432222

4

Nguyễn Văn Đoan

CNHTX-DVNN

Uỷ viên

 

5

Hoàng Huy Trương

Bí thư Đoàn TN

Uỷ viên

 

6

Nguyễn Thị Hoài

Chủ tịch Hội Phụ nữ

Uỷ viên

 

7

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội nông đân

Uỷ viên

 

8

Nguyễn Văn Dền

CT UBMTTQ Xã

Uỷ Viên

 

9

Nguyễn Trung Thành

Trưởng CA Xã

Ủy Viên

 

10

Nguyễn Xuân Liêm

Trưởng trạm y tế

Uỷ viên

 

11

Vũ Thị Loan

Cán bộ VHTT

Uỷ viên

 

12

Nguyễn Văn phiên

CT hội CCB Xã

Uỷ viên

 

13

Mạc Thị Tường

Công chức tài chính

Uỷ viên

 

 

                                                                           T/M  TT HTCĐ TT MẠO KHÊ

                                                                                 Giám đốc

                                                                         Nguyễn Văn Thuy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu