PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ TT HTCĐ XÃ YÊN THỌ NĂM HỌC 2015-2016


PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ TT HTCĐ XÃ YÊN THỌ NĂM HỌC 2015-2016

UBND TT XÃ YÊN THỌ

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       Yên thọ,ngày 1 tháng 8 năm 2015

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC CÁN BỘ  TT HTCĐ XÃ YÊN THỌ

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ TT  HTCĐ

Phụ trách(điều hành chung)

1

Phạm văn Thuy

 Phó chủ tịch UBND

Giám đốc

Điều hành chung

2

Lê Thị Thúy Liễu

 Hiệu trưởng THCS

Phó giám đốc

HĐGD nhà trường

3

Nguyễn Lan Anh

Giáo viên THCS

Biệt pháiviên

Phụ trách HĐ-TB

4

Nguyễn Văn Đoan

CNHTX-DVNN

Uỷ viên

Học tập HTX-DVNN

5

Hoàng Huy Trương

Bí thư Đoàn TN

Uỷ viên

Học tập ĐTN

6

Nguyễn Thị Hoài

Chủ tịch Hội Phụ nữ

Uỷ viên

Học tập HNPN

7

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội nông đân

Uỷ viên

Học tập Hội ND

8

Nguyễn Văn Dền

CT UBMTTQ Xã

Uỷ Viên

Học tập MTTQ

9

Nguyễn Trung Thành

Trưởng CA Xã

Ủy Viên

Pháp luật

10

Nguyễn Xuân Liêm

Trưởng trạm y tế

Uỷ viên

Hội chữ thập đỏ

11

Vũ Thị Loan

Cán bộ VHTT

Uỷ viên

Học tập VHTT

12

Nguyễn Văn phiên

CT hội CCB Xã

Uỷ viên

Học tập CCB

13

Mạc Thị Tường

Công chức tài chính

Uỷ viên

Tài chính

 

                                                                           T/M  TT HTCĐ TT MẠO KHÊ

                                                                                 Giám đốc

                                                                            Nguyễn Văn Thuy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu