Asset Publisher

Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy năm 2015

Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy năm 2015

Thực hiện số 130/KH-PC,TNXH, ngày 25/8/2015 của Chi cục PC - TNXH tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng ,chống các TNXH; công tác phòng chống ma túy năm 2015.
Được sự cho phép của lãnh đạo Đảng ủy- HĐND và UBND xã Yên Thọ hôm nay ngày 22 /9/2015 UBND xã Yên Thọ tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng,chống ma túy năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.


   Tham gia Hội nghị  Đại diện lãnh đạo Chi cục PC -TNXH tỉnh Quảng Ninh có Đ/c Trần Thanh Bình phó Chi cục trưởng Chi cục PC-TNXH ; Đ/c Nguyễn Thị Sơn Hà – phó trưởng phòng chính sách 06 Chi cục PC-TNXH; Về phí lãnh đạo thị xã có Đ/c Vũ Mạnh Hùng  phó phòng LĐTB & XH ; Lãnh đạo xã có các Đ/c TT Đảng ủy - HĐND-UBND,UBMTTQ,trưởng các ngành đoàn thể của xã ,hiệu trưởng các trường học , trạm trưởng y tế ,các Đ/c thường trực Công An xã, trưởng các đơn vị thôn và 72 tổ trưởng của 72 tổ dự phòng ,tự quản,tự hòa giải về ANTT trên địa bàn xã Yên Thọ.

Đ/c Nguyễn Thị Sơn Hà trình bày kết quả công tác phòng,chống ma túy 

   Tại Hội nghị các đại biểu nghe Đ/c Nguyễn Thị Sơn Hà  phó trưởng phòng chính sách 06 Chi cục PC-TNXH trình bày các chuyên đề về tình hình ma túy và công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2015; thông tin về tình hình, thực trạng ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; các dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy, tác hại của ma túy và một số loại ma túy mới hiện nay. Các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác truyền thông phòng chống ma túy; thẳng thắn chia sẻ những hạn chế trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và đề xuất những giải pháp nhằm đấu tranh với hiểm họa ma túy đang đe dọa cuộc sống gia đình, người thân, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Đ/c Vũ Mạnh Hùng phó phòng LĐTB &XH Thị xã Đông triều  phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị  Đ/c: Vũ Mạnh Hùng  phó phòng LĐTB & XH Thị xã Đông Triều mong muốn các cấp, các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt hơn nữa; các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Đội thông tin lưu động để tuyên truyền phòng chống ma túy đến tận người dân, để toàn dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay.

                                                                          Nguyễn Lan Anh