Asset Publisher

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Hiến pháp và Luật đất đai năm 2013 của xã Yên Thọ

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Hiến pháp và Luật đất đai năm 2013 của xã Yên Thọ


          Được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy- HĐND, Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với Ban Tư pháp xã đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Hiến pháp và Luật đất đai năm 2013.

 

Đ/c Trịnh Văn Thêm- Phó chủ tịch Hội Luật gia Đông Triều tuyên truyền

 

         Ngày 10/10/2014, các đồng chí Trịnh Văn Thêm- Phó chủ tịch Hội Luật gia Đông Triều, Phạm Văn Thắng- Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Triều đã trực tiếp về tuyên truyền phổ biến các nội dung về  Hiến pháp và Luật đất đai năm 2013 cho nhân dân xã Yên Thọ. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưng- Phó phòng Tư pháp huyện Đông Triều.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

         Thông qua Hội nghị, người dân xã Yên Thọ đã được phổ biến những kiến thức rất cần thiết về Luật đất đai năm 2013 nhằm nâng cao hơn nữa vốn hiểu biết, nhận thức về Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

                                                        Nguyễn Thị Thu Thủy