Asset Publisher

Hợp tác Xã Yên Thọ tổ chức gieo, trồng vụ đông xuân đầu tháng 2 năm 2017

Hợp tác Xã Yên Thọ tổ chức gieo, trồng vụ đông xuân đầu tháng 2 năm 2017


 

         Vụ chiêm xuân năm  2017, toàn xã có kế hoạch gieo trồng với diện tích  lúa lớn, rau màu các loại. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, rét đậm, rét hại tập trung nhiều vào cuối năm nay và đầu năm 2017 song không kéo dài. Những tháng mùa xuân, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn so với cùng kỳ, lượng mưa giảm. Nên xã có kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân sau tết Đinh Dậu.

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thúy