Asset Publisher

Kỳ họp thứ 16 HĐND xã Yên Thọ khóa XIX thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 16 HĐND xã Yên Thọ khóa XIX thành công tốt đẹp

Ngày 15/12, tại Hội trường UBND Xã Yên Thọ, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân xã Yên thọ khóa XIX đã khai mạc trọng thể. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 theo Nghị quyết HĐND xã; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.


   Các Đại biểu tham dự cuộc họp 

   Tham dự kỳ họp thứ 16 HĐND xã khoá XIX lãnh đạo cấp trên có đồng chí Đ/c Đặng Văn Diềm -Thị ủy viên-Trưởng phòng kinh tế Thị xã Đông Triều ,về phía lãnh đạo xã có Đ/c Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐND; Đ/c Phạm Văn Thuy – phó Chủ tịch xã và các Đ/c trong HĐND, UBND, UBMTTQ xã; đại biểu các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn, đại biểu các trường học đóng trên địa bàn .

   Trong phiên họp HĐND xã Yên Thọ dành phần lớn thời gian nghe, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 5 năm 2010 - 2015; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Báo cáo khẳng định: trong 5 năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự nỗ lực quyết tâm trong lãnh đạo điều hành,  vào cuộc tích cực của các cấp các ban ngành, các thôn đã thực hiện hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, với hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch.

   Năm 2015 kinh tế của xã nhà tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.390.6 tấn/năm. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 2 tỷ đồng/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 7.614.400 tỷ đồng, đạt 85 % so với dự toán. Công tác giáo dục - đào tạo và bảo vệ sức khỏe nhân dân được đổi mới, chất lượng nâng cao; công tác giảm nghèo và các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm; Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

.

     Đ/c Phạm Văn Thuy- Phó Chủ Tịch Xã báo cáo kết quả hoạt động năm 2015-nhiệm vu trọng tâm 2016

   Báo cáo cũng nêu rõ những nhiệm vụ trong tâm trong năm 2016 mã xã nhà cần đạt được.Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của xã năm 2015.

   Tại kỳ họp cũng tập trung xem xét báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016. Trong năm qua hoạt động của HĐND xã tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng chọn trúng những vấn đề trọng tâm, tập trung đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ. Tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND xã. HĐND xã đã đôn đốc, giám sát UBND xã và các hội tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

   Tại kỳ họp các đại biểu còn được nghe thông báo của UB MTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2015; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri ;Ban Pháp chế HĐND xã và thông qua 3 dự thảo; Dự thảo nghị quyết về bổ xung dự toán thu- chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2015 ;Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2016; Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 16 HĐND xã;

   Kỳ họp  đã được nghe Đ/c Đặng Văn Diềm đại biểu HĐND thị xã phát biểu và báo cáo kết quả kỳ họp thư XIX HĐND thị xã Đông Triều khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

 

  Toàn cảnh cuộc họp làm việc nghiêm túc,khẩn trương

 

   Tại kỳ họp thứ 16 HĐND xã Yên Thọ khóa XIX các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để trả lời chất vấn trực tiếp các ý kiến kiến nghị của các đại biểu trong xã tại kỳ họp.

   Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 16 HĐND xã Yên Thọ khóa XIX đã thành công tốt đẹp và hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đ/c Trần Văn Tuấn Chủ tịch HĐND xã  đề nghị UBND xã thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết tại kỳ họp thứ 16, được HĐND xã thông qua. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân các thôn khu khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu tại kỳ họp./

                                                                                 Nguyễn Lan Anh