Asset Publisher

Trường THCS Yên Thọ tham gia thi tuyên truyền ATGT năm học 2016-2017

Trường THCS Yên Thọ tham gia thi tuyên truyền ATGT năm học 2016-2017


 

     Căn cứ Kế hoạch số 867/PGD&ĐT ngày 26/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc thành lập đội tuyên truyền an toàn giao thông trong các lớp học. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2016-2017 tại trường THCS Kim Sơn.

   

 

 

 

    Nêu được tình hình tai nạn giao thông trên thế giới, Việt Nam và đại phương; Vận động mọi người dân có ý thức khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm túc Luật giao thông và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; Vai trò của ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông. 

 

                                                                                   Nguyễn Thị Thúy