Asset Publisher

trường THCS Yên Thọ tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2016-2017

trường THCS Yên Thọ tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2016-2017


        Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017; Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS trong toàn thị xã thực hiện công tác kiểm tra học kỳ  năm học 2016-2017:

        Trường THCS Yên Thọ tổ chức kiểm tra học kì I ngày 12,13,14, năm học 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Nguyễn Thị Thúy