KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016-2021 KỲ HỌP THỨ 7


     

 

          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền năm 2015, Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND xã Yên Đức khóa XX. HĐND xã Yên Đức tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

     Ngày 25 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường tầng ba UBND xã diễn ra kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự kỳ họp thứ 7 có Ông Hoàng Văn Đề UVBTV- Trưởng ban tuyên giáo Thj Xã-Trưởng ban pháp chề HĐND Thị Xã, Ông Nguyễn Văn Cường - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch xã và 28 đại biểu và khách mời.đại diện cho các ban nghành đoàn thể địa phương.

 Thay mặt TT UBND xã Pham Văn Thuy  báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch đúng hướng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ hoạt động phát triển ổn định. Công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn xã được tăng cường, Hoàn thiện thủ tục cấp QSDĐ, giấy chứng nhận QSDĐ các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn xã.

 

 

 

Đ/c Pham Văn Thuy - phó chủ tịch xã  báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm,

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

 

 

Đ/c  Hoàng Văn Đề UVBTV - Trưởng ban tuyên giáo Thj Xã -

Trưởng ban pháp chề HĐND Thị Xã phát biểu 

 

    

 

                                           Đ/c  Nguyễn Văn Cường - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch xã

                                                     tặng hoa cho các đồng chí HĐND khóa mới

 

     Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2018, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung nghị quyết mà kỳ họp thứ 7 đã thông qua, trọng tâm thực hiện tốt 10 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nhân dân trong xã. Hoàn thiện đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình phục vụ đời sống dân sinh. Kỳ họp thứ 7 HĐND xã YênThọ khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

 

                                                                                           TTHTCĐ-Xã Yên Thọ


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất