Ngày chủ nhật xanh của thôn Trại Hà 15.7.2018


 

         Sáng  ngày 15.7.2018 hưởng ứng phong trào toàn dân thực hiện vệ sinh môi trường do đó hội phụ nữ thôn Trại Hà xã Yên Thọ phát động " Ngày chủ nhật xanh" góp phần cùng nhân dân chung tay xây dựng xã nhà xanh-sạch-đẹp.

          Để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vệ sinh môi trường, đến nay ở thôn khu đã xây dựng được nhiều đoạn đường "xanh, sạch, đẹp do phụ nữ đảm nhận quản lý". Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và phong trào "Xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan thôn khu"... Bên cạnh đó, nhiều chi hội còn duy trì hiệu quả của mô hình tổ phụ nữ thu gom rác thải, phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan của thôn khu, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Những nỗ lực của chị em trong công tác bảo vệ môi trường đã góp phần mang lại cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo môi trường sống. Hơn thế, thông qua đó đã tạo điều kiện để chị em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, tăng cường hơn nữa mối đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư...

          Sau đây là một số hình ảnh của buổi lao động

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Nguyễn Thị Thúy


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất