vui cung trai he  

vui cùng trại hè  

Lễ tổng kết năm học 2012 – 2013  

Một năm học đã trôi qua, một mùa hè nữa đã về, để tổng kết lại những điều đã làm được và những tồn tại của năm học vừa qua, sáng nay trường THCS Yên Thọ đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2012 - 2013.

TẬP HUẤN KĨ THUẬT CHĂM SÓC CÁC TRÀ LÚA VỤ CHIÊM NĂM 2013  

Để hướng dẫn cho các hội viên nông dân chăm sóc và phát hiện sớm các hiên tượng sâu bệnh trên các trà lúa vụ chiêm, kĩ thuật và phương pháp chăm bón đòng kịp thời, đúng thời vụ, đúng tỉ lệ các loại phân nhằm nâng cao năng suất chất lượng các trà lúa. TTHTCĐ phối hợp với hội nông dân, hợp tác xã dich vụ nông nghiệp xã Yên Thọ và phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đông Triều tổ chức hội nghị chuyển giao kĩ thuật chăm sóc các trà lúa vụ chiêm năm 2013.

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HAI NĂM 2011- 2012 VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ YÊN THỌ  

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HAI NĂM 2011- 2012 VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ YÊN THỌ Thực hiện công văn số 863 / CV- HU ngày 20-03-2013 của Huyện ủy- UBND Huyện về việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới hai năm (2011-2012) và tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngày 16-04-2013 UBND xã Yên Thọ đã tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 2 năm (2011-2012) để tiếp tục công tác chỉ đạo và tổ chức đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trước năm 2014. Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào XD NTM của Xã.

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HAI NĂM 2011- 2012 VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ YÊN THỌ  

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HAI NĂM 2011- 2012 VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ YÊN THỌ Thực hiện công văn số 863 / CV- HU ngày 20-03-2013 của Huyện ủy- UBND Huyện về việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới hai năm (2011-2012) và tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngày 16-04-2013 UBND xã Yên Thọ đã tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 2 năm (2011-2012) để tiếp tục công tác chỉ đạo và tổ chức đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trước năm 2014. Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào XD NTM của Xã.

CƠ QUAN XÃ YÊN THỌ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU CƠ QUAN VĂN HÓA  

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy UBND huyện Đông Triều sự phối hợp giúp đỡ của các phòng ban chuyên môn Huyện, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức cơ quan xã Yên Thọ thực hiện.....

Others:

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
Mới nhất