Các ban ngành đoàn thể tưng bừng tuyên truyền Xã Yên Thọ Lên Phường


 

 

            Thực hiện chỉ đạo của phường Yên Thọ sáng ngày 1.11.2019 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Yên Thọ, phồi hợp với ĐTN Trường Đại học CNQN, và Đoàn TN Trường THPT Trần Hưng Đạo là 2 đơn vị đứng trên địa bàn huy động 120  ĐVTN, và 60 xe mô tô xuống đường tuyên truyền nghị quyết số 769/NQ-UBTVQH 14 ngày 11.9.2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập 4 Phường Yên Thọ , Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An trực thuộc Thị xã Đông Triều. Tuyên truyền chào mừng thành lập Phường Yên Thọ.

" Mưa rơi ướt áo ướt quần

Nhưng không ướt được tinh thần thanh niên"

 

 

 

 

 

Đoàn tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể

 

 

 

Đoàn tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể

 

 

 

Đoàn tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể

 

 

 

Đoàn tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể

 

 

 

Đoàn tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể

 

 

Đoàn tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể

 

 

 

Đoàn tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể

 

Nguyễn Thị Thúy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất