Đoàn viên, thiếu niên xã Yên Thọ ra quân lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm ngày 1.7.2018


           

             Thực hiện kế hoạch của Đoàn thanh niên xã Yên Thọ  về công tác lao động, vệ sinh bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Toàn bộ đoàn viên và thiếu niên ncuar 11 thôn khu  dưới sự chỉ đạo của đ/c Nguyễn Hồng Nam –Phó bí thư đoàn xã  đã ra quân tổng vệ sinh, lao động toàn bộ  đường làng, ngõ xóm các thôn khu và đường xuống UBND xã.

            Buổi lao động sáng ngày 1.7.2018 được các đoàn viên, các thiếu niên  hưởng ứng nhiệt tình đem lại kết quả cao. Toàn bộ các rác thải, cỏ dại đã được phát quang, thu gom và tập trung để xử lý. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tăng ý thức của mỗi thanh thiếu niên  trong việc bảo vệ môi trường.

                      Sau đây là mmootj số hình ảnh trong buổi lao động

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                          Nguyễn Thị Thúy-TTHTCĐ xã Yên Thọ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất