NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN THỌ KHAI MẠC BẦU TRƯỞNG KHU NHIỆM KỲ 2020-2022

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện các thành phần, lứa tuổi, tầng lớp nhân dân tại thôn, khu dân cư. Sau các nghi thức theo qui định, trong không khí phấn khởi, trách nhiệm, các cử tri cùng tiến hành bỏ phiếu để bầu những người thật sự có uy tín và năng lực, tiếp tục điều hành tốt mọi công việc ở thôn, khu dân cư.

 

 

        7 giờ sáng hôm nay, 5/1/2020, các thôn, khu dân cư trên địa bàn Phường Yên Thọ đã trang trọng khai mạc cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022.

        Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện các thành phần, lứa tuổi, tầng lớp nhân dân tại thôn, khu dân cư. Sau các nghi thức theo qui định, trong không khí phấn khởi, trách nhiệm, các cử tri cùng tiến hành bỏ phiếu để bầu những người thật sự có uy tín và năng lực, tiếp tục điều hành tốt mọi công việc ở thôn, khu dân cư.

        Nhờ chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị mọi điều kiện, theo ghi nhận, ngay sau khai mạc bầu cử, tại nhiều thôn, khu dân cư, đông đảo cử tri đại diện cho hộ gia đình đã nô nức đến các điểm bầu cử, hoàn thành việc bỏ phiếu bầu trưởng, thôn khu dân cư.

 

 

 

 

 

Nghi lễ chào cờ

 

 

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn trưởng ban mặt trận

đọc diễn văn khai mạc buổi bầu cử

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Nguyễn Thị Thúy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất