Xã Yên Thọ tổ chức hội nghị truyền thông chương trình nước sạch và VSMT NT- Chương trình PFOrR  

Thực hiện kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 09/02/2014 của BCĐ VSMT nông thôn huyện Đông Triều về việc truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMT nông thôn đối với các địa phương trong huyện, kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 20/02/2014 của BCĐ VSMT xã Yên Thọ. Sáng ngày 24/02/2014 BCĐ VSMT xã Yên Thọ, Trung tâm y tế huyện Đông Triều phối hợp tổ chức "Hội nghị truyền thông nước sạch và VSMT NT- Chương trình PFOrR" tại hội trường UBND xã Yên Thọ.

Xã Yên Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương  

Ngày 20.02.2014, UBND xã Yên Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho gần 500 cán bộ chủ chốt toàn xã và các đồng chí nguyên là ủy viên BCH Đảng bộ xã các khóa trước.

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên xã Yên Thọ (nhiệm kỳ 2014-2019)  

Với tinh thần "Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, hội nhập và phát triển", Đại hội Hội LHTN xã Yên Thọ lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019) chính là đợt sinh hoạt rộng lớn trong thanh niên xã, qua đó nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, củng cố và phát triển tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ thanh niên giàu lòng yêu nước, ra sức thi đua vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
Mới nhất