HĐND xã Yên Thọ tổ chức kỳ họp lần thứ 11 

Ngày8 /8/2014, HĐND xã Yên Thọ tổ chức kỳ họp lần thứ 11, đây là kỳ họp giữa năm theo luật định. Kỳ họp này HĐND xã xem xét thông qua Báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 của HĐND và UBND. Nghe báo cáo của MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; Thông qua báo cáo thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2014 và báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2013.

 

UB Đảng ủy xã Yên Thọ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.  

Thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Ủy ban MTTQ xã Yên Thọ; Ngày 30/7/2014, UB Đảng ủy xã Yên Thọ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

Xã Yên Thọ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2014  

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2014, vừa qua, tại trạm y tế xã Yên Thọ, Ban CHQS xã Yên Thọ phối hợp với Trung tâm y tế xã đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2014.

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS YÊN THỌ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2013-2014  

Sáng nay 19 tháng 5 năm 2014, Liên đội trường THCS Yên Thọ tổ chức ĐH cháu ngoan Bác Hồ năm học 2013 – 2014 với sự có mặt của 35 đội viên ưu tú đến từ các chi đội.

Nghị quyết hội đồng nhân dân xã Yên Thọ khóa 19 kỳ họp thứ 10(phiên bất thường)  

Nghị quyết hội đồng nhân dân xã Yên Thọ khóa 19 kỳ họp thứ 10(phiên bất thường) "Về việc lấy ý kiến đóng góp vào đề án đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ,tinh giản bộ máy ,biên chế của xã Yên Thọ " Căn cứ vào việc tổ chức HĐND-UBND được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2013 -Kỳ họp đã nghe TT Đảng ủy xã thông qua đề án đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ,tinh giản bộ máy ,biên chế của xã Yên Thọ và các ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
Mới nhất