Xã Yên Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 

Ngày 20.02.2014, UBND xã Yên Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho gần 500 cán bộ chủ chốt toàn xã và các đồng chí nguyên là ủy viên BCH Đảng bộ xã các khóa trước.

 

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên xã Yên Thọ (nhiệm kỳ 2014-2019)  

Với tinh thần "Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, hội nhập và phát triển", Đại hội Hội LHTN xã Yên Thọ lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019) chính là đợt sinh hoạt rộng lớn trong thanh niên xã, qua đó nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, củng cố và phát triển tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ thanh niên giàu lòng yêu nước, ra sức thi đua vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
Mới nhất